Účelem spolku je podpora školní a mimoškolní činnosti žáků Základní školy a Mateřské školy v Cerhovicích 
podpora činnosti rozvoje této školy. 
V letošním školním roce byli do Klubu rodičů zvoleni tito zástupci:
1. Hedvika Nováková
2.
Petra Fridrichová
3. Radek Tolman
4. Aleš Kencl
5. Jiří Mach
6.A Pavla Sojková
6.B Lucie Lišková
7.A Lucie Listopadová
7.B Jana Chvojková
8. Zdeňka Popová
9.A Iveta Rousová
9.B Jana Vondráčková

Schůzka členů se uskuteční ve středu 11. října 2023 v 18.00 hodin.  

IČO 09433295
číslo účtu: 123-4714950217/0100