Základní a mateřská škola Cerhovice

Základní škola Cerhovice je úplná devítiletá škola. Ve školním roce 2023/2024 ji navštěvuje 233 žáků, z toho 129 na druhém stupni.
Kromě cerhovických, třenických a zalužských dětí docházejí do školy také žáci z Jinec, Kařezu, Líšné, Lhotky, Stašova,Týčku, Zbirohu a Žebráku.
Po absolvování I. stupně ZŠ do cerhovické školy přecházejí žáci z Újezda a Drozdova. 
Škola je vybavena moderní IT technikou. Ve většině tříd jsou projekční nebo dotykové tabule, je zde počítačová učebna, 
která byla v roce 2018 vybavena 18 novými počítači. 
Kromě teoretické výuky se zaměřujeme také na praktické dovednosti, za tímto účelem je škola vybavena dílnami, cvičnou kuchyní
a pozemky. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici dvě hřiště (s umělým
a přírodním povrchem), atletickou dráhu a tělocvičnu.

Součástí školy je školní družina, jejíž kapacita byla navýšena na 120 dětí.

Mateřská škola sídlí v samostatném objektu, je však se základní školou propojena v jeden statutární celek.
V současné době je zde zapsáno 50 dětí ve dvou třídách.
 
Vedení školy:
Ředitel školy je Mgr. Pavel Vonásek, jeho zástupkyní je Mgr. Jiřina Čejková.
Řízením mateřské školy je pověřena zástupkyně MŠ paní Ivana Altmanová.

Fotogalerie školních prostor zde