Výchovný poradce           
    Mgr. Barbora HUBÁČKOVÁ    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 311 577 561    konzultační hodiny dle telefonické domluvy
  Mgr. Karolina KŮTOVÁ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 602 769 468 konzultační hodiny dle telefonické domluvy
         
Metodik prevence        
  Mgr. Daniela VRŇATOVÁ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 311 577 561  konzultační hodiny dle telefonické domluvy
         
Speciální pedagog        
  Mgr. Michaela FILIPOVÁ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 739 083 154
konzultační hodiny pro rodiče a kantory dle osobní
a telefonické domluvy
         
         
         

 

Poradenské pracoviště spolupracuje s vyučujícími při řešení výchovných i vzdělávacích obtížích žáků, při tvorbě individuálních vzdělávacích
plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Zajišťuje poradenské služby
a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům.
 
ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Michaela FILIPOVÁ

Konzultační hodiny – dle telefonické domluvy

 

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

 • nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků
 • zajišťuje vytváření podmínek pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajištuje speciální podporu a péči pro žáky, kteří jsou  zařazeni do „Plánu pedagogické podpory“ nebo „Individuálního vzdělávacího plánu“
 • vedení individuální speciálně-pedagogické péče v rámci školy mimo kmenovou třídu
 • úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence.
 • spolupracuje s PPP, SPC a SVP

 

Učitelé mohou konzultovat:

 • doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření
 • volbu vhodných metod spolu s formou reedukace
 • společně a průběžně vyhodnocují účinnost navržených opatření a jejich realizace
 • školní zralost, výukové i výchovné problémy žáků

 

Rodiče mohou konzultovat:

 • správnou přípravu na vyučování a vedení dítěte
 • vhodné pomůcky a formy práce v domácím prostředí
 • doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření
 • pomoc s různými výukovými obtížemi a problémy

 

Žáci mohou konzultovat:

 • správnou přípravu na vyučování
 • vhodnost pomůcek a organizaci místa a práce při vyučování
 • různé obtíže, když se jim nedaří ve škole číst, psát, počítat nebo jen prostě učit