Žákovský parlament je v naší škole utvořen volenými zástupci všech tříd od 1. do 9. ročníku.
Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky na třídních hodinách jednou ročně.
Parlament se schází minimálně 1x měsíčně a umožňuje žákům podílet se na chodu školy.
Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima školy.
Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd,vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy.
Zástupci tříd zde mohou přednášet návrhy a připomínky ke vzdělávacímu procesu a školnímu prostředí, připravovat a organizovat vlastní projekty.
Povinností každého člena parlamentu je také informovat své spolužáky o průběhu jednání.
 
Zástupci žákovského parlamentu ve školním roce 2023/2024
 
                                                                          
                                                                
  předseda třídy zástupce předsedy
1.    
2.  Sebastien FRIDRICH Jan RATICA
3.  Yana MYSKO Adam ŠTĚRBA
4.  Barnabáš MINÁR Sabina KOSOVÁ
5.  Bohdan TURCANU Nicol RACKOVÁ
     
6.A    
6.B   Daniel MOULIS  Sofie FRIDRICHOVÁ
7.A    
7.B    
8.  Linda JEŽILOVÁ Lumír FRANK
9.A  Antonín OUŘADA Vladimír ČARNECKÝ
9.B Matěj TAUŠ Vlad TURCANU

 Koordinátoři                                                                                                                                     
                                                                              Mgr. Karolina KŮTOVÁ                           
          Martina ŠTYCHOVÁ