Účelem spolku je podpora školní a mimoškolní činnosti žáků Základní školy a Mateřské školy v Cerhovicích 
podpora činnosti rozvoje této školy. 
V loňském školním roce byli do Klubu rodičů zvoleni tito zástupci:
1.
I. WIMMEROVÁ
2. A. KENCL
3. J. MACH
4. P. OPATRNÁ
5. P. MARTINCOVÁ
6. Z. POPOVÁ
7.A I. ROUSOVÁ
7.B J. VONDRÁČKOVÁ
8.A P. LEICHTOVÁ
8.B I. KÁROVÁ
9. I. HOCHMANOVÁ

Schůzka členů se uskutečnila 23. února 2022 v 18.00 hodin.