MOTÝLCI
 
 
Provoz této třídy je od 6.30 do 16.00 hodin.
 
V této třídě jsou děti ve věku  4,5 - 6,5 let.
 
Paní učitelky jsou Ivana Altmanová a Monika Hnízdilová, DiS.

 Organizace dne   
  6.30 -   8.00 hod.  hry a zájmové činnosti dětí, úklid
  8.00 -   8.20 hod.  logopedická chvilka
  8.20 -   8.50 hod tělovýchovná chvilka nebo ranní cvičení
  8.50 -   9.10 hod.  hygiena, svačina
  9.10 -   9.50 hod.  vzdělávací a výchovné činnosti
  9.50 - 11.45 hod.   příprava na vycházku, pobyt venku
11.45 - 12.45 hod.   převlékání, hygiena, oběd, ukládání k odpočinku
12.15 - 14.30 hod.   odpočinek
14.30 - 15.00 hod. hygiena, oblékání, svačina
15.00 - 16.30 hod.  volné hry a zájmové činnosti

 

KRTEČCI

Provoz této třídy je od 6.30 do 16.30 hodin. 

 

V této třídě jsou děti od  3 - 4,5 let

 

Paní učitelky jsou Bc. Jana Tkáčová a Ilona Hochmanová.

 

Organizace dne  
  6.30 -   8.00 hod.   hry a zájmové činnosti dětí, úklid
  8.00 -   8.20 hod. logopedická chvilka
  8.20 -   8.30 hod. tělovýchovná chvilka nebo ranní cvičení
  8.30 -   8.45 hod.   hygiena, svačina
  8:45 -   9.10 hod. vzdělávací a výchovné činnosti
  9.10 -   9.30 hod. příprava na vycházku, pobyt venku
  9.30 - 11.30 hod.    pobyt venku
11.30 - 12.15 hod. hygiena, oběd, příprava na spánek, odpočinek
12.15 - 14.30 hod.  odpočinek dětí
14.30 - 15.00 hod.  hygiena, oblékání, svačina
15.00 - 16.30 hod.  volné hry a zájmové činnosti