STRAVOVÁNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
 
Naše jídelna nemá plně naplněnou kapacitu. Pro plné využití školní jídelny umožňujeme stravování pro cizí strávníky.
Jedná se o pravidelné stravování. Cena oběda je 85 Kč. Podle přihlášení bude vytvořeno pořadí přihlášených.
Pokud se z žáků někdo ještě přihlásí na stravování, poslední z pořadníku může být vyřazen, aby byly obědy zajištěny pro žáky.
Oběd bude vydán v jedenáct hodin do jídlonosičů. Každý strávník musí mít dva jídlonosiče.
Obědy si můžete přihlásit u vedoucí školní jídelny (311 57 75 42 http://zscerhovice.cz/index.php/skolni-jidelna1/kontakty-sj).