Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

HISTORIE ŠKOLY

 
24.července 2018  |   Základní škola  |  

HISTORIE ŠKOLY

Podle dostupných pramenů lze první skutečně doložené údaje o existenci školství v Cerhovicích situovat asi do poloviny 17. století.
Vycházíme z cerhovické matriky narozených, kde je zapsána Ludmila, vnučka dlouholetého kantora Martina Polického.
První písemný doklad přímo se vztahující ke škole pochází z roku 1756 a byl nalezen na desce kostelních varhan. Nejstarší prameny o místě školy ji kladou do čp. 61 naproti kostelu.

V roce 1820 bylo stavení čp. 61 prodáno p. Josefu Čápovi, neboť vyučovacím účelům již nestačilo. Na konci městečka byla tedy vybudována nová škola, která byla otevřena v roce 1821 (dnešní sokolovna).
Přibývalo dětí, původně dvoutřídní škola se rozrůstala (např. v roce 1884 chodilo do tehdy čtyřtřídní cerhovické školy 454 dětí!) a bylo zřejmé, že školu bude nutno zvětšit. Proti přístavbě zasáhli drozdovští, kteří nakonec získali povolení ke stavbě školy vlastní. I tak ale byla kapacita školní budovy nedostačující a postupně se dospělo k rozhodnutí o stavbě nové školy. Situace byla tehdy skutečně neúnosná, jedna třída byla umístěna ve školním bytě, jedna v sirotčinci, jedna dokonce až v Drozdově.
V roce 1923 byl pak položen na dnešním místě základní kámen nové školy. Stavba byla dokončena v roce 1924 a zkolaudována v lednu 1925, kdy sem byly okamžitě přestěhovány třídy ze sirotčince a z Drozdova. Prvním ředitelem byl jmenován Oldřich Votruba.
Od září téhož roku přešla nová školní budova do plného provozu. Starou školu koupila sokolská jednota.
Nová škola postupně seznávala dalších vylepšení - hned po 2. světové válce bylo přebudováno osvětlení, zřízeno ústřední topení a vyhloubena vlastní studna.
Od roku 1955 byla v budově zřízena školní jídelna.
Další zástavbou pak přibylo šest místností.
V průběhu podzimu 2005 došlo k zásadní rekonstrukci školní jídelny, která byla přizpůsobena normám Evropské unie. Postupně byla jídelna osazena i novým nábytkem. Slavnostní předání do užívání pak proběhlo za účasti představitelů obce i parlamentu dne 28. 3. 2006 v rámci Dne otevřených dveří.

V letech 2009-2010 pak je postupně dokončována kompletní rekonstrukce fasády včetně zateplení.


další obsah

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 20. července 2024
a svátek má Ilja.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Na Dražkách 217,
267 61  Cerhovice
IČ: 75034590
724 510 613
311 577 542
zscerhovice@zscerhovice.net
w4umb6x

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.