Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Organizace ŠJ

22.srpna 2020  |   Školní jídelna  |  

Provozní řád školní jídelny

 • Školní stravování zabezpečuje ZŠ a MŠ ve vlastním zařízení – školní jídelně.
 • Kromě stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy poskytuje školní jídelna též doplňkovou činnost – stravování cizích strávníků.
 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování a rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005Sb.
 • Obědy se odhlašují vždy den předem do 11.00 hodin na www.strava.cz
 • Žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd. Oběd se vydává na ISIC kartu nebo čip. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do přineseného vlastního jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další dny nemoci se musí odhlásit nebo uhradí plnou cenu oběda.
 • Zaměstnancům se neposkytuje oběd při nepřítomnosti v práci (nemoc, atd.).
 • Obědy se platí inkasním příkazem z účtu, nebo výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny v době od 7.20 do 11.00 hodin.
 • Stravné se vyúčtovává a platí na účet ŠJ za měsíc zpět, například za září v měsíci říjnu. Z účtu se provádí platba k 16. dni v měsíci.
 • Číslo účtu ŠJ je 51-4868050297/0100.
 • Žádáme rodiče, aby měli na svých účtech dostatek financí na placení obědů.
 • Výdej obědů pro žáky a zaměstnance je od 11.20 do 13.45 hodin.
 • Výdej obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů je od 11.00 do 11.15 hodin.
 • Jídlo odnášené v jídlonosičích je určené k okamžité spotřebě.
 • Obědy se vydávají pouze do čistě umytých nádob.
 • Cena oběda:
MŠ      
věková skupina 3 - 6 let    dopolední svačina                    13,- Kč                       
  oběd 28,-Kč
  odpolední svačina  12,- Kč
     
věková skupina 7 let dopolední svačina 13,- Kč  
  oběd 33,- Kč  
  odpolední svačina 13,- Kč  
     
ZŠ     
věková skupina 7 - 10 let svačina 18,- Kč
  oběd 39,- Kč
     
věková skupina 11 - 14 let svačina 19,- Kč
  oběd 40,- Kč
     
věková skupina 15 a více let svačina 19,- Kč
  oběd 45,- Kč
     
cizí strávníci - sociální péče oběd  78,- Kč
cizí strávníci oběd 103,- Kč

 

 • Zařazování dětí a žáků do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.
 • Vlastní organizace: strávník si umyje ruce před vstupem do jídelny, vezme si tác, příbor, skleničku, polévka a hlavní jídlo je vydáváno kuchařkou. Po konzumaci oběda odnese strávník tác s použitým nádobím na okénko k mycí lince. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, kuchařek i pedagogů.
 • Problémy nebo připomínky hlásí strávník vedoucí školní jídelny.
 • Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny.
 • Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách školy.
 • Žáci, kteří nechodí na obědy, mají vstup do jídelny zakázán.
 • Vstup do jídelny je povolen pouze v čistém oblečení.
 • Strávníci si do školní jídelny nesmí nosit vlastní stravu, nápoje, sladkosti nebo dochucovadla. 
 • V případě diety, kterou rodič doloží lékařskou zprávou, se obě strany dohodnou na dalším postupu. 
 • Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 • Provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně, je umístěn též na webových stránkách školy.
 • Provozní řád ŠJ Základní školy Cerhovice nabývá platnosti dne 1.1.2024.
                                Hana Humlová                                                                                                          Mgr. Pavel Vonásek             
                             vedoucí školní jídelny                                                ředitel školy


další obsah

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vyhledávání
Z fotogalerie
Kalendář akcí

Dnes je 20. července 2024
a svátek má Ilja.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Na Dražkách 217,
267 61  Cerhovice
IČ: 75034590
724 510 613
311 577 542
zscerhovice@zscerhovice.net
w4umb6x

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.