Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Projektový den na naší škole - II. stupeň

 
14.května 2024  |  

Naše škola zorganizovala ve dnech 9. a 10. května netradiční projektovou výuku. Jejím tématem byla Retro doba. Cílem bylo přiblížit žákům druhého stupně co nejplastičtěji reálie z doby totalitního režimu. Tuto krajně neblahou etapu československé a české historie znají dnešní děti a dospívající jen mlhavě: je pro ně již něčím stejně vzdáleným jako třicetiletá válka. Ani doma se jim nedostává více než jen kusých informací od prarodičů, pokud žijí – rodiče ji už z přímé zkušenosti nepamatují. Výhodou bylo, že dva z našich učitelů, Jan Zapach a Jiří Kostečka, zakusili „vládu jedné strany“ již od věku dospívajících, a mohli tedy podávat zasvěcené informace přímých pamětníků.

Jak akce probíhala?

První den, ve čtvrtek, se žáci rozdělili do šesti skupin po zhruba 15 účastnících. Dbalo se přitom na to, aby skupiny byly věkově smíšené, tj. byli v nich „namícháni“ žáci od šesté až po devátou třídu. Postupně každá skupina procházela vždy každou ze šesti vyučovacích hodin stanoviště (tj. učebny), kde se probíralo jedno z určených témat. Zaměřili jsme se zejména na období šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let, k nimž měli učitelé dostatek autentických dobových materiálů. Témata byla zvolena takto: 1. Kultura a móda; 2. Vaření; 3. Cestování; 4. Vzdělávání; 5.  Peníze; 6. Emigrace.

V první části hodiny podali učitelé – oblečeni v dobové retrokostýmy – obecnější charakteristiku daného tematického okruhu. Například v tématu Cestování se dozvěděli žáci, jak obtížné bylo vycestovat do tzv. kapitalistické ciziny: uslyšeli termíny jako tvrdá měna, tuzexové bony, devizový příslib, výjezdní doložka, žádost o pas, vízum. Žáci viděli reálné dobové dokumenty: občanský průkaz, cestovní pas, vojenskou knížku, vysokoškolský index. V druhé části hodiny následovaly nejrůznější aktivity žáků podle zadání učitelů.

Druhý den, v pátek, dostali žáci za úkol navázat na informace z předchozího dne. Každá skupina se rozdělila na trojice či čtveřice žáků a ty vytvářely na zadání učitelů a za jejich pomoci různé výstupy: video, novinový článek, lapbook, interview s učiteli, instagram či prezentace. Svoji práci pak žáci během poslední hodiny postupně prezentovali před ostatními členy skupiny. Dodejme, že předposlední páteční hodina byla oddychová: hrály se hry populární v šedesátých až osmdesátých letech, jako např. halma, Kloboučku, hop!, mlýn, ale i nadčasové, jako šachy či piškvorky.

Po oba dny podmalovávala aktivity retrohudba. Žáci tak slyšeli české hity šedesátých let v podání Karla Gotta, Marty Kubišové, Václava Neckáře a dalších interpretů; též písně skupin Beatles, ABBA, Boney M aj. 

Podle ohlasů z řad žáků se oba projektové dny skutečně vydařily. Z pohledu učitelů pak byl splněn hlavní cíl celé akce: totiž nenásilně budovat a udržovat u mladé generace povědomí o historické kontinuitě osudů naší země a našeho národa. A připomenout jim, že svoboda, kterou dnes máme, není samozřejmostí. A že je bohužel dost křehká.

Fotografie k článku

Videa k článku

socializmus.mp4

video-totalita.mp4


další obsah

Vyhledávání
Z fotogalerie
Kalendář akcí

Dnes je 22. května 2024
a svátek má Emil.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Na Dražkách 217,
267 61  Cerhovice
IČ: 75034590
724 510 613
311 577 542
zscerhovice@zscerhovice.net
w4umb6x

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.